Transla Teach - tłumaczenia i nauczanie


Firma TranslaTeach Małgorzata Turska
powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia tekstów naukowych z dziedziny psychologii oraz dyscyplin pokrewnych z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Oferuję także tłumaczenie innych rodzajów tekstów, tłumaczenia ustne oraz nauczanie języka angielskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładach Tłumaczenia oraz Nauczanie.